Co-creatie doe je zo!

 In Blogs

Co-creatie doe je zo!

 

Verandering
De wereld en samenleving is in verandering. Tegenstellingen worden groter, vraagstukken complexer
en de actualiteit haalt lange termijn projecten in. Daarom vraagt de publieke sector steeds vaker om
een andere aanpak dan de klassieke lineaire, hiërarchische aanpak. Principes als co-creatie,
samensturing, collectieve intelligentie en wederkerigheid zijn niet meer weg te denken uit de
ontwikkelpraktijk in de publieke sector.

Co-creatie
Bestuurders staan voor de taak op deze ontwikkelingen in te spelen, maar ook inwoners,
zorgpartijen, ondernemers en talloze andere instellingen zien de meerwaarde van samensturing. Co-
creatie vergroot de betrokkenheid en zorgt voor draagvlak. Succes wordt ook vergroot omdat je
tussentijds kunt bijsturen. Maar dan moet co-creatie goed georganiseerd worden. Valkuil is eindeloos
praten, met alle winden meewaaien, besluiteloosheid of zelfs conflict. Projectbeheerders
organiseren co-creatie veelal op gevoel en missen houvast.

Resultaat
De Story Flow-methode is een methodiek die organisaties helpt om succesvol principes als co-creatie
en samensturing toe te passen. Deze methode zorgt ervoor dat de juiste stakeholders aan tafel
zitten, passende verantwoordelijkheid krijgen en samen besluiten nemen. Draagvlak hoeft niet
gecreëerd te worden, het ontstaat gedurende het proces. De methode biedt ruimte aan trial and
error waarbij diverse karakters met mogelijk verschillende belangen toch samen ‘knokken’ voor een
mooi resultaat.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Interesse? Neem contact met ons op

Not readable? Change text.