Een leider denkt verhalend

 In Blogs

Een leider denkt verhalend

Resultaatverantwoordelijk gaat weer terug naar de professional. Dat biedt ruimte voor inspirerende leiders! Het geeft automatisch minder ruimte aan klassieke managers want die sturen te veel op microniveau en geven te weinig speelruimte. Soms popt de term “community leader” al op. Een trend? Zeker wel.

Een leider kent zijn of haar mensen, inspireert, geeft ruimte aan diversiteit, stelt kwaliteitseisen en ontwikkelt voortdurende vormen van dialoog in zijn of haar “biotoop”. De leider weet wat er op het spel staat, daagt zijn mensen uit om het avontuur aan te gaan en zorgt dat er continu transparante beslissingen genomen worden die bijdragen aan het gestelde “hogere” doel. Dus niet: We maken binnen een half jaar een ander toetshuis. Maar wel: Hoe kunnen we studenten inspireren zelf leidend te worden in hun leerproces en hoe kunnen wij daarbij ondersteunen?

Een leider denkt verhalend, vaak zonder dat hij of zij het weet. Wij geven heel graag een UpDate over verhalend denken en hoe dat te gebruiken voor jezelf en je community waar je leiding aan geeft.

Verhalend denken en handelen is het instrument bij eigenaarschap en leiderschap!

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Interesse? Neem contact met ons op

Not readable? Change text.